Okresowy przegląd instalacji elektrycznej jest terminem najczęściej słyszanym przez mieszkańców wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni. Rzadziej o tym rozmawiają mieszkańcy domów jednorodzinnych czy segmentów, gdzie najczęściej nie ma zarządców nieruchomości i mamy do czynienia z stricte własnością prywatną.

Jest to duży błąd, ponieważ okresowy przegląd instalacji elektrycznej to obowiązek każdego zarządcy lub właściciela obiektu budowlanego. Mówi o tym wprost Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane:

Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) (…)

2. okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień i aparatów;

Jak widać już w 1994 roku ustawodawca uregulował kwestie okresów przeglądów instalacji elektrycznych.

Wielu moich klientów krytykowało ten przepis za każdym razem podając podobny argument, a mianowicie: instalacja działa dobrze, przecież ma dopiero 10 lat, co może się stać.

Okresowa kontrola instalacji elektrycznej ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa, bezawaryjnego korzystania oraz szybkiego wykrycia i usunięcia usterki.

Z mojego punktu widzenia usterką jest luźny, niedokręcony styk w rozdzielni, gniazdu, włączniku czy w lampie. Z punktu widzenia użytkownika jest to błaha usterka, a w rzeczywistości może doprowadzić w najlepszym przypadku do nadpalonego gniazdka, a w najgorszym – do utraty dorobku życia w pożarze.

I po to właśnie wykonuje się okresowy przegląd instalacji elektrycznej – aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim bliskim. I w takich kategoriach należy rozpatrywać to zagadnienie.

Okresowy przegląd instalacji elektrycznej

Okresowy przegląd instalacji elektrycznej można podzielić na dwie części, które dopiero razem określają, w jakim stanie jest instalacja. Przegląd składa się z:

  1. Oględzin instalacji (sprawdzenie fizyczne połączeń w rozdzielni, wizualne określenie stanu gniazdek oraz włączników, odległości punktów elektrycznych od stref mokrych itp.)
  2. Próby i pomiary parametrów instalacji elektrycznej, na które składają się:
  • pomiar rezystancji izolacji (RISO)
  • pomiar impedancji pętli zwarcia IPZ
  • Pomiar włączników różnicowo – prądowych
  • Pomiar rezystancji uziemienia
  • Pomiar ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych

Szczegóły każdego z powyższych pomiarów opiszę w oddzielnym wpisie.

Kto może wykonać przegląd instalacji elektrycznej?

Okresowy przegląd instalacji elektrycznej mogą wykonać osoby posiadające uprawnienia budowlane z odpowiednimi specjalnościami oraz osoby posiadające specjalistyczne kwalifikacje to znaczy posiadające odpowiednie uprawnienia SEP w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej.

Okresowy przegląd instalacji elektrycznej a ubezpieczenie.

Przeglądając OWU kilku firm ubezpieczeniowych można natknąć się na lakoniczne zapisy mówiące o wyłączeniu z ubezpieczenia domów jednorodzinnych, mieszkań , domów letniskowych, które

(…) pod względem stanu technicznego nie spełniają zasad bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania.

Pochylając się nad tym zapisem możemy uznać, że stan techniczny nie spełniający zasad bezpieczeństwa pożarowego to właściwie stan techniczny instalacji elektrycznej. Można się domyślać, że w razie wystąpienia jakiejś szkody w wyniku pożaru, towarzystwo ubezpieczeniowe będzie od właściciela lub zarządcy wymagało przedstawienia protokołu z okresowego przeglądu instalacji elektrycznej w celu potwierdzenia, że szkoda nie powstała w wyniku wadliwie działającej instalacji elektrycznej.

Największy polski ubezpieczyciel z kolei wprost pisze o obowiązku ubezpieczonego polegającego na:

utrzymywaniu przedmiotu ubezpieczenia w należytym stanie technicznym, w tym przeprowadzać jego przeglądy techniczne oraz okresowe kontrole (…)

Okresowy przegląd instalacji elektrycznej choć jest kosztowny i w pewnym sensie gdy jest przeprowadzony sumiennie uciążliwy dla mieszkańców, to nie widać tutaj żadnych wad. Chodzi o bezpieczeństwo rodziny i bezpieczeństwo finansowe.


87 komentarzy

cialis edmonton · 2024-01-21 o 17:15

cialis edmonton

cialis edmonton

splitting+gabapentin+capsules · 2024-01-22 o 23:00

splitting+gabapentin+capsules

splitting+gabapentin+capsules

flagyl df · 2024-01-23 o 03:25

flagyl df

flagyl df

is sulfamethoxazole stronger than amoxicillin? · 2024-01-23 o 05:17

is sulfamethoxazole stronger than amoxicillin?

is sulfamethoxazole stronger than amoxicillin?

valacyclovir autism · 2024-01-23 o 21:00

valacyclovir autism

valacyclovir autism

lyrica side effects long term · 2024-01-24 o 00:57

lyrica side effects long term

lyrica side effects long term

nolvadex nandrolone · 2024-01-24 o 02:31

nolvadex nandrolone

nolvadex nandrolone

lisinopril dialysis · 2024-01-24 o 08:45

lisinopril dialysis

lisinopril dialysis

metformin sunburn · 2024-01-24 o 09:31

metformin sunburn

metformin sunburn

lasix anabolic · 2024-01-24 o 11:41

lasix anabolic

lasix anabolic

is semaglutide natural · 2024-01-24 o 21:41

is semaglutide natural

is semaglutide natural

rybelsus coupons 2022 · 2024-01-24 o 21:58

rybelsus coupons 2022

rybelsus coupons 2022

rybelsus 3mg side effects · 2024-01-24 o 22:12

rybelsus 3mg side effects

rybelsus 3mg side effects

side effects from cymbalta · 2024-02-07 o 20:08

side effects from cymbalta

side effects from cymbalta

increasing zoloft dosage side effects · 2024-02-08 o 01:56

increasing zoloft dosage side effects

increasing zoloft dosage side effects

metronidazole schwangerschaft · 2024-02-08 o 11:44

metronidazole schwangerschaft

metronidazole schwangerschaft

gabapentin lasts · 2024-02-11 o 09:41

gabapentin lasts

gabapentin lasts

lexapro and pregnancy first trimester · 2024-02-11 o 11:47

lexapro and pregnancy first trimester

lexapro and pregnancy first trimester

is it safe to take 60 mg of fluoxetine · 2024-02-12 o 09:56

is it safe to take 60 mg of fluoxetine

is it safe to take 60 mg of fluoxetine

is cephalexin safe while breastfeeding · 2024-02-12 o 17:43

is cephalexin safe while breastfeeding

is cephalexin safe while breastfeeding

how to buy generic viagra safely online · 2024-02-14 o 23:33

how to buy generic viagra safely online

how to buy generic viagra safely online

duloxetine and kidney disease · 2024-02-15 o 12:44

duloxetine and kidney disease

duloxetine and kidney disease

is keflex safe during pregnancy · 2024-02-15 o 17:15

is keflex safe during pregnancy

is keflex safe during pregnancy

citalopram to escitalopram · 2024-02-22 o 08:01

citalopram to escitalopram

citalopram to escitalopram

can i take ciprofloxacin for tooth infection · 2024-02-28 o 13:37

can i take ciprofloxacin for tooth infection

can i take ciprofloxacin for tooth infection

bactrim vs cephalexin · 2024-02-28 o 14:52

bactrim vs cephalexin

bactrim vs cephalexin

does bactrim treat chlamydia · 2024-02-28 o 21:33

does bactrim treat chlamydia

does bactrim treat chlamydia

bactrim for tooth infection dosage · 2024-02-28 o 22:57

bactrim for tooth infection dosage

bactrim for tooth infection dosage

amoxicillin for dogs without vet prescription · 2024-03-22 o 14:25

amoxicillin for dogs without vet prescription

amoxicillin for dogs without vet prescription

diclofenac sod ec 75 mg · 2024-03-22 o 20:54

diclofenac sod ec 75 mg

diclofenac sod ec 75 mg

diltiazem contraindications · 2024-03-23 o 00:07

diltiazem contraindications

diltiazem contraindications

ezetimibe manufacturing process · 2024-03-23 o 00:08

ezetimibe manufacturing process

ezetimibe manufacturing process

what should you not take with effexor? · 2024-03-23 o 03:51

what should you not take with effexor?

what should you not take with effexor?

long term effects of citalopram · 2024-03-23 o 06:44

long term effects of citalopram

long term effects of citalopram

is flexeril a controlled substance · 2024-03-23 o 06:44

is flexeril a controlled substance

is flexeril a controlled substance

flomax dental treatment · 2024-03-23 o 07:27

flomax dental treatment

flomax dental treatment

ddavp for aspirin · 2024-03-23 o 07:35

ddavp for aspirin

ddavp for aspirin

depakote withdrawal symptoms · 2024-03-23 o 08:31

depakote withdrawal symptoms

depakote withdrawal symptoms

side effects of cozaar blood pressure medication · 2024-03-23 o 10:37

side effects of cozaar blood pressure medication

side effects of cozaar blood pressure medication

is contrave a stimulant · 2024-03-23 o 13:08

is contrave a stimulant

is contrave a stimulant

generic for augmentin · 2024-03-23 o 13:30

generic for augmentin

generic for augmentin

can allopurinol get you high · 2024-03-25 o 02:06

can allopurinol get you high

can allopurinol get you high

baby aspirin pregnancy · 2024-03-25 o 03:14

baby aspirin pregnancy

baby aspirin pregnancy

amitriptyline dosage for pain and sleep · 2024-03-25 o 04:22

amitriptyline dosage for pain and sleep

amitriptyline dosage for pain and sleep

how to pronounce aripiprazole · 2024-03-25 o 05:49

how to pronounce aripiprazole

how to pronounce aripiprazole

celecoxib 100mg side effects · 2024-03-29 o 00:21

celecoxib 100mg side effects

celecoxib 100mg side effects

bupropion 300 xl · 2024-03-29 o 02:33

bupropion 300 xl

bupropion 300 xl

is buspar addictive · 2024-03-29 o 05:35

is buspar addictive

is buspar addictive

ashwagandha tincture · 2024-03-29 o 08:26

ashwagandha tincture

ashwagandha tincture

is baclofen stronger than flexeril · 2024-03-29 o 08:39

is baclofen stronger than flexeril

is baclofen stronger than flexeril

side effects celexa · 2024-03-29 o 09:00

side effects celexa

side effects celexa

remeron as appetite stimulant · 2024-04-14 o 13:52

remeron as appetite stimulant

remeron as appetite stimulant

15 units of semaglutide · 2024-04-14 o 16:34

15 units of semaglutide

15 units of semaglutide

what is robaxin 500mg used for · 2024-04-14 o 20:08

what is robaxin 500mg used for

what is robaxin 500mg used for

repaglinide with metformin · 2024-04-14 o 20:32

repaglinide with metformin

repaglinide with metformin

protonix dose · 2024-04-14 o 22:33

protonix dose

protonix dose

lamictal vs abilify · 2024-04-15 o 03:56

lamictal vs abilify

lamictal vs abilify

acarbose pronunciation · 2024-04-15 o 05:40

acarbose pronunciation

acarbose pronunciation

actos voluntarios · 2024-04-15 o 09:46

actos voluntarios

actos voluntarios

max dose of tizanidine · 2024-04-19 o 19:23

max dose of tizanidine

max dose of tizanidine

ivermectin topical · 2024-04-19 o 21:57

ivermectin topical

ivermectin topical

tamsulosin kombination · 2024-04-19 o 23:02

tamsulosin kombination

tamsulosin kombination

venlafaxine interactions with alcohol · 2024-04-20 o 02:08

venlafaxine interactions with alcohol

venlafaxine interactions with alcohol

60 teva spironolactone · 2024-04-20 o 09:17

60 teva spironolactone

60 teva spironolactone

voltaren gel 3% coupon · 2024-04-20 o 10:53

voltaren gel 3% coupon

voltaren gel 3% coupon

optima study vildagliptin vs sitagliptin · 2024-04-20 o 21:05

optima study vildagliptin vs sitagliptin

optima study vildagliptin vs sitagliptin

synthroid flushing · 2024-04-21 o 04:47

synthroid flushing

synthroid flushing

india rx pharmacy · 2024-05-13 o 10:59

india rx pharmacy

india rx pharmacy

net pharmacy tramadol · 2024-05-13 o 16:20

net pharmacy tramadol

net pharmacy tramadol

cialis online pills · 2024-05-13 o 16:55

cialis online pills

cialis online pills

tadalafil online canadian pharmacy · 2024-05-13 o 18:51

tadalafil online canadian pharmacy

tadalafil online canadian pharmacy

sildenafil 20 mg how long does it last · 2024-05-13 o 21:11

sildenafil 20 mg how long does it last

sildenafil 20 mg how long does it last

cialis levitra viagra · 2024-05-13 o 23:30

cialis levitra viagra

cialis levitra viagra

para que sirve sildenafil · 2024-05-14 o 02:56

para que sirve sildenafil

para que sirve sildenafil

will levitra work if viagra doesn't · 2024-05-14 o 10:32

will levitra work if viagra doesn’t

will levitra work if viagra doesn’t

generic stromectol · 2024-05-17 o 16:08

generic stromectol

generic stromectol

online purchase viagra · 2024-05-17 o 16:43

online purchase viagra

online purchase viagra

stromectol ireland · 2024-05-17 o 17:30

stromectol ireland

stromectol ireland

stromectol tablets uk · 2024-05-17 o 22:19

stromectol tablets uk

stromectol tablets uk

where to buy viagra in south africa · 2024-05-17 o 22:30

where to buy viagra in south africa

where to buy viagra in south africa

ivermectin medication · 2024-05-18 o 00:44

ivermectin medication

ivermectin medication

vardenafil dosage maximum · 2024-05-18 o 04:14

vardenafil dosage maximum

vardenafil dosage maximum

buy ivermectin for humans australia · 2024-05-18 o 04:16

buy ivermectin for humans australia

buy ivermectin for humans australia

tadalafil lowest price · 2024-05-18 o 05:06

tadalafil lowest price

tadalafil lowest price

when will tadalafil be generic · 2024-05-18 o 16:42

when will tadalafil be generic

when will tadalafil be generic

stromectol order online · 2024-05-19 o 00:52

stromectol order online

stromectol order online

buy cheap vardenafil · 2024-05-19 o 03:27

buy cheap vardenafil

buy cheap vardenafil

Możliwość komentowania została wyłączona.