Uprawnienia SEP to zwrot, który słyszymy praktycznie za każdym razem, gdy w naszym domu zawita elektryk. Czym są te uprawnienia. Postaram się na ten temat odpowiedzieć poniżej.

SEP to skrót od Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Jak czytamy w statucie Stowarzyszenia, jest to

pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo-technicznym działająca na rzecz społeczeństwa oraz swoich członków.

i dalej:

SEP stanowi dobrowolne zrzeszenie elektryków wszystkich specjalności oraz osób, których działalność zawodowa wiąże się z szeroko rozumianą elektryką, a także osób prawnych zainteresowanych jego działalnością

Chcących zagłębić się w statut SEP, zachęcam do przejrzenia dokumentu jakim jest status SEP dostępny do pobrania na stronie Stowarzyszenia.

uprawnienia sep

Uprawnienia SEP – G1, G2, G3

Uprawnienia SEP dzielą się na trzy grupy: G1, G2 oraz G3.

 1. G1 – uprawnienia elektryczne (eksploatacja lub dozór urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych)
 2. G2 – uprawnienia energetyczne (eksploatacja lub dozór urządzeń, instalacji oraz sieci cieplnych)
 3. G3 – uprawnienia gazowe (eksploatacja lub dozór urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych)

SEP G1 – rodzaje urządzeń, instalacji i sieci

 1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego.
 2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV.
 3. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV.
 4. Zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW.
 5. Urządzenia elektrotermiczne.
 6. Urządzenia do elektrolizy.
 7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego.
 8. Elektryczna sieć trakcyjna.
 9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym.
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.
 11. Urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia.
 12. Urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony gaśnic.

Podczas kursu i egzaminu wybiera się zakres oraz urządzenia, których będą dotyczyć zdobyte uprawnienia.

SEP G2 – rodzaje urządzeń, instalacji i sieci

 1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi.
 2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 50 kW.
 3. Turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi.
 4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy wyższej niż 50 kW.
 5. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy wyższej niż 50 kW.
 6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy wyższej niż 50 kW.
 7. Sprężarki o mocy wyższej niż 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych.
 8. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg.
 9. Piece przemysłowe o mocy wyższej niż 50 kW.
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1–9.
 11. Urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia.
 12. Urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.

Podczas kursu i egzaminu wybiera się zakres oraz urządzenia, których będą dotyczyć zdobyte uprawnienia.

SEP G3 – rodzaje urządzeń, instalacji i sieci

 1. Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu.
 2. Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie.
 3. Urządzenia do magazynowania paliw gazowych.
 4. Sieci gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe).
 5. Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu).
 6. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa.
 7. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu wyższym niż 5 kPa.
 8. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy wyższej niż 50 kW.
 9. Turbiny gazowe.
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1–9.

Podczas kursu i egzaminu wybiera się zakres oraz urządzenia, których będą dotyczyć zdobyte uprawnienia.

Uprawniania SEP – eksploatacja oraz dozór

Uprawnienia SEP bez względu na ich grupę nadawane są dla dwóch rodzajów wykonywanych prac:

 • E – eksploatacja instalacji, sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych i gazowych;
 • D – dozór instalacji, sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych i gazowych.

Zachęcam do zapoznania się z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.